Thông báo:

Kể từ ngày 01/05/2014, hệ thống giao dịch thẻ cào trên Ngân Lượng được chuyển đổi sang hệ thống exu.vn để quản lý và kiểm tra giao dịch nhanh chóng, tiện lợi, hệ thống gạch thẻ chạy an toàn và ổn định.

Hướng dẫn tích hợp

Hướng dẫn sử dụng

Đối tác